Organizing Committee


Dr.  Nihan Potas 

Ankara Hacı Bayram Veli University,

TÜRKİYE  

 Dr. Gökhan Dağhan  

Hacettepe University,   

TÜRKİYE 


Dr. Selim Kanat

Süleyman Demirel University

 TÜRKİYE

                 Dr. Nilay Başar Neyişci

                                                      Hacettepe University, TÜRKİYE